Anzer Ballıköy Kooperatifi

Anzer Balı Tarihi

Anzer balı tarihi

Anzer Balı Tarihi

Doğu Alman Prusya Kralı IV Fridich Wilhelm (1840-1861) hastalanır. Osmanlı padişahı Abdülmecit’e Botanikçi Karl Koch’u göndererek Doğu Karadeniz yaylalarının çiçeklerinin birçok hastalığa iyi geleceğini bazı kaynaklardan öğrenir. Kral Karl Koch’u İstanbul’a padişah Abdülmecit’e gönderir.

Abdülmecit’te gemiyle Karl Koch’u Trabzon’a oradan da Rize’ye gönderir. Karl Koch 2 yıl Rize’de kalır ve Rize yaylalarıyla ilgili flora incelemesi yapar ve Rize’nin yüksek yaylalarına çıkar.

Yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Anzer yaylasını incelemeye alır. Anzer çiçeklerinin yoğunluk ve çeşitlilik bakımından çok zengin olduğunu, bu çiçeklerin içerisinde bazı endemik türlerin olduğunu ve Avrupa Alplerinde bu çiçeklerden olmadığını fark eder. Anzer Yaylası’ndan çuvallar dolusu çiçek ve bal alarak İstanbul’a döner. Abdülmecit’te saraya Anzer Balı bırakır ve o bal Osmanlı arşivlerine geçer. Karl Koch Almanya’ya dönerek çiçekleri krala getirir ve anılarını bir kitapta toplar.

Yıllar sonra yine Alman botanikçi Joecheim Wenter (Stutgart Üniversitesi) Karl Koch’un kitabını inceleyerek, 1957 yıllarında Anzer Yaylamızda yol yokken at sırtlarında Anzer’e gelir.

Anzer çiçeklerini ve Endemik florayı araştırmaya başlar. 1973 yıllara kadar ekibiyle Anzer’de araştırmalar yapar. Anzer Yaylası’nda birçok çiçek çeşitliği yanında bazı endemik çiçek türlerini fark eder.

Bunlardan bazıları Miyosotis ve yöre insanının Anzer Çayı dediği kekiktir. Kitabında Avrupa Alplerinde olmayan ve birçok endemik türünde burada olduğunu kitabında ifade eder. Kitabında 23 çeşit çiçeğin yoğunluk bakımından bal verimi bakımından Anzer’e has olduğunu yazar. Sonraki yıllarda Anzer köylülerin ifadesiyle birçok yabancı İngiliz ve Alman botanikçilerin Anzer Yaylasına geldiği ile ilgili bilgi ve söylemler mevcuttur.

anzer edemik çiçekleri

Almanya Prusyta Kralı
Prof.Dr Kadriye Sorkun

Türkiye’de üniversite bazında araştırma 1973’lü yıllara dayanır. Fakat esas araştırma 1990’lı yıllarda olur. Hacettepe Üniversitesinden  Anzer’e gelen Kadriye Sorkun başkanlığındaki bir ekiple birlikte 4-5 yıl süren uzun soluklu bir araştırma da yörenin coğrafyası ve bitki örtüsü tam olarak işlenir. Üniversite analizlerinin Hacettepe Bal Analiz Lab. yapılmasının nedeni budur. Yöre florasına sahip bütün bilgiler Hacettepe Üniversitesi kayıtları altındadır. Kooperatifimizce kayıt altına alınıp numaralandırılan tüm ballar analize gönderildiğinde Anzer Yaylasının doğal yapısına sahip olup olmadığına bakılır. Yabancı özler, ağaç yapısının bulaşıklığı dikkate alınarak Anzer balı onayı verilir ya da verilmez. Bu ballar Anzer balı olarak kooperatimizce markalanıp tüketiciye sunulmaz.

Üniversiteyle olan çalışmalar laboratuvar bazında kalmamaktadır. Saha çalışmaları üniversite tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın