Anzer Ballıköy Kooperatifi, Anzer Arı Ürünleri

Anzer Bal Analizi Nasıl Yapılır?

Anzer bal analizi Hacettepe Üniversitesinde yapılır

Bizler S.S. Anzer Ballıköyü 1 nolu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Rize ilinin İkizdere ilçesinin eski ve bilinen adıyla Anzer, yeni adıyla Ballıköy’de dünyaca ünlü Anzer balının kalitelisini koruyarak tüketiciye daha kaliteli standarta bal üretip ve korumak amacıyla Anzer Ballı köyü halkımız tarafından kurulmuştur.

Anzer Ballı Köyü Kooperatifimizin merkezi Rize şehir merkezidir. Kooperatifimizin üyeleri Anzer Ballı köyü sakini ve arıcılardır.

Bal Analizi Nasıl Yapılır?

Dünya da en çok taklit edilen ve sahtesi piyasaya sürülen bir baldır. Anzer balı tüketicilerimiz Anzer balı alırken dikkat etmeleri gereken önemli bir durumdur.

Anzer balı üreticilerimiz haziran ayında kardelenlerle açan çiçeklerle birlikte kovanlarını Anzer’e getirip Anzer balı üretimine hazır hale getirirler.

Anzer balı üreticilerimiz ürettikleri balı ağustos ayı bal sağımından sonra kooperatifimize getirerek kooperatif yönetiminden en az 3 kişi ve bir de gıda mühendisi nezaretinde yapılır. Gelen Anzer balından en az 250 gram cam kavanozdan numune alınır ve numaralandırılır. Gelen bal tartılıp numaralandırılıp tutanak tutulur.

Geriye kalan bala da aynı numara verilip tartılarak, 3 nüsha halindeki kooperatif defterine işlenir. 3 nüshanın bir tanesi üreticiye, bir tanesi getirilen bala, bir tanesi de kooperatifimize kalır. Üreticiden teslim alınan bal korumalı dolaplarımıza mühürlenip konur.

Anzer bal analizi Hacettepe Üniversitesinde yapılır

Analize Hacettepe Üniversitesi, Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalına Gönderilir

Alınan 250 gramlık numune Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı‘na gönderilir.

Neden Hacettepe Üniversitesi?

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı tarafından Anzer Yaylasının florasının incelenmesi 78’li yıllarda başlamış ve 90’lı yıllarda Prof. Dr. Kadriye Sorkun başkanlığında ekibin 5 yıl gibi uzun bir çalışmasıyla neticelenmiştir. Çalışma sonunda Anzer Yaylasının tam floranın belirlenmesi sağlanmış ve bu zamandan sonrada kontrol incelemeleri devam edegelmiştir. Diğer üniversitelerin bu konuda kapsamlı bir çalışması olmamıştır.

Anzer Balı Analiz Raporunda

• Polen tahlili,
• Bal ticari şeker olup olmadığı,
• Rutubet ve glikoz değerleri,
• Sakaroz
• Hmf oranı

tahlilleri yapılır.

Üniversite tarafından kooperatifimize Anzer balına uygunluk gösterip göstermediği kooperatifimize resmi bir yazı ile bildirilir.
Üreticilerimiz tarafından Kooperatife gelip analize giden Anzer balları Anzer florasına uygunluk göstermediği taktirde üreticilerimize geri iade edilir. Analize giden Anzer balının ücreti üreticiden tahsil edilir.

Analizde tam uygunluk gösteren Anzer balları üreticiden tartılarak teslim alınır. Kooperatifimiz yönetiminden en az 3 kişi ve gıda mühendisi nezaretinde çalışan kişilerle beraber hijyenik bir ortamda 250 gram, 500 gram ve 1000 gram olarak cam kavanozlara doldurulur. ANZER BALLI KÖYÜ ANZER BALI markamızla etiketlenip, kurşun koruma mühür ve güvenlik bandajı yapılarak dolumu yapılmış olur.

Markamız ve Anzer balının taklitlerinden korunması

S.S. Anzer Ballı Köyü 1 nolu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’mizin

  • üretim izni,
  • dolum izni,
  • TSE belgesi,
  • Türk Patent Enstitüsü’nden Anzer Ballı köyü Anzer Balı, Ballıköy, Anzer Yaylası Ballıköy Anzer balı marka patentlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca kooperatifimizin hiç bir yerde satış müdürlüğü ve distribütörlüğümüz bulunmamaktadır.

Anzer balı satışımız, direkt üreticiden halka arz şeklinde çalışmaktayız

Unutulmaması gereken en önemli husus analizin yalnız Anzer florasını tam olarak belirlemiş olan Hacettepe Üniversitesi Bal Analiz Laboratuvarında yapıldığı ve laboratuvarın bireysel şahıslara Anzer bal tahlili yapmadığıdır.

Bugüne kadar markalarımızı taklit eden eden kişi ve kuruluşlar hakkında adli merciler nezdinde şikayetlerimiz bulunmakta. Anzer balını koruma ve kollama gaye ve amacımız sarsılmaz şekilde devam etmektedir.

Bir yanıt yazın